tisdag 5 mars 2013

Maciej Zarembas serie om sjukvården

Kanske är det här det viktigaste som skrivit på senaste tiden: Maciej Zarembas serie i DN om sjukvården. Missa den inte! Det är viktigt att du förstår, först då kan vi påverka, protestera, återerövra!

Del 1: Vad var det som dödade Herr B?

Del 2: Hur mycket bonus ger ett benbrott?

Del 3: På vilken prislista står njursvikt?

Del 4. Hur mycket oro tål en människa?

Del 5: Om patienten överlevde kunde det stå mig dyrt

Ett utdrag ur den sista delen: " I dag råder Vilda Västern på Lean-marknaden, framgår det av rapporten. Så när du får höra att din verksamhet skall förbättras medelst något med ”lean” i namnet, ta dig i akt. Det kan vara ett seriöst projekt, som vill frigöra ditt initiativ och göra ”kunden” lyckligare. Men det kan lika gärna vara en charlatan, resande i härskartekniker, som arbetsgivaren anlitat. År 2008 lyftes brittiska skatteverket fram som ett lysande exempel på lyckad lean-reform. Två år senare rankades verkets medarbetare bland ”de mest olyckliga av alla offentliganställda”.
Denna rapport från Innovationsrådet borde läsas av alla som försmäktar under ”de resande idéerna” Lean och New public management. Där framgår bland annat att när dessa två möts, kan i värsta fall det mesta haverera.
Det tycks saknas belägg för att New Public management gjort vården effektivare. Troligen äts vinsterna av kortade ”processer” upp av biverkningarna, som när halvvårdade patienter belägrar akuten. Däremot vet vi ganska väl vad ideologin gör med professionerna.
Eftersom de som numer detaljstyr läkarnas arbete inte vet så mycket om sjukvård och dessutom byts ut ofta, har de stort behov av konferenser. Överläkaren Olle Heimbürger på Karolinska räknar ut att han tillbringar fjorton av veckans timmar i sammanträden och på resor mellan dessa. Det hade räckt med fyra, säger Heimbürger. Och så är det alla rapporter och enkäter.
Det han berättar stämmer väl med forskningsrön: En svensk sjukhusläkare ägnar numera 31 procent av sin tid åt patienterna, betydligt mera åt administration: rapporter, debiteringar, dubbla och överlastade journaler, uppföljningar och enkäter som politikerna kräver, för att förstå hur de skall göra vården ännu effektivare. (Varför är Riksrevisionen förhindrad att granska landstingen? Medborgaren skulle vilja veta om det är rätt bruk av skattemedel att låta kirurger agera sekreterare åt ekonomikontoren.)
Martin Wohlin i Uppsala säger att New public management håller på att ”avprogrammera” sjukvårdsprofessionen. Läkare och sköterskor som studerat för att ta ansvar för hela människan skall nu läras att utföra punktinsatser och strunta i resten.
Det finns ett fult ord för detta: avprofessionalisering. Det är när yrkeskårer som (förutom kompetensen) också förvaltat ett särskilt ansvar – läkare, domare, sköterskor, poliser, professorer, lärare – fråntas rätten att definiera vad som är kvalitet på deras område. Då börjar poliser räkna ”pinnar” och högskolor mäta ”produktivitet” i antalet godkända tentor, helt oavsett vad dessa handlar om eller om de ingår i en examen."

4 kommentarer:

Lycka - Nu Kristina B sa...

Äntligen så är det någon som synar vad som gått snett i sjukvården,,man har ju undrat i flera år nu hur kan ett välfärdsland som Sverige ha en sådan undermålig sjukvård där människor far illa.

Jane Morén sa...

Otroligt viktigt att någon tagit fram sanningen!!

Min blogg sa...

Så viktigt, det blir tydligen en bok av artiklarna också. Och Jane, dina rapporter inifrån i din yrkesverksamhet i vården är otroligt viktiga. Du vet ju hur rätt han har och kan förmedla det med sådan känsla och insikt!

Jane Morén sa...

Tack Eva! Varje gång jag får höra att det jag skrivit från den världen är betydelsefullt, blir jag så glad! Känns så meningsfullt att jag gjorde det där arbetet och att boken blev utgiven. Funderar på att skriva mer. Jag är jätteglad också att Weyler ska ge ut Maciej, jag kommer köpa boken och jag hoppas den kommer läggas ut överallt till folk, vi måste se till att skaffa oss oxch inte minst sprida kunskap i samhället nu!