lördag 16 februari 2013

Vi borde skriva en bok ihop...Ja det gör vi!

 
I dialog med varandra, och med föregångare, i synnerhet Sonja Åkesson, skrev Jane Morén och Cecilia Persson under nio intensiva januaridagar och med sextio mil mellan sig (Stockholm–Lund) en bok tillsammans, Min terräng tror inte på din karta, bestående av prosatexter, dikter och fotografier. Den är också genommängd av pågående samtidsdiskussioner, till exempel om tv-programmet Uppdrag Gransknings ”avslöjande” att barnfattigdomen i Sverige skulle vara överdriven.

lördag 2 februari 2013

Vi är ett rikt land vars ledare ständigt talar som om vi vore fattiga

Vilken otroligt bra och klargörande artikel av Lars Ingelstam om resurser, BNP, privat och offentlig verksamhet, arbete och privat vinst. Läs den, den är superviktig! Överflödets politiska ekonomi i Tidens senaste nummer

" "Här behövs en synvända och ett annat språkspel. Det är angeläget att bryta med de föreställningar som gör att våra gemensamma verksamheter – de som i många avseenden skapar ett samhälle – måste bära den dubbla bördan att dels tvingas spara och gneta, dels ständigt misstänkliggöras som oansvariga förbrukare av ”skattebetalarnas pengar”. Det vore för övrigt rimligt att granska även storbolag, rika medborgare och privata stiftelser utifrån hur man tar ansvar för samhällskvaliteten och helheten."