fredag 13 januari 2012

De är vakna när vi soverI veckans nummer av Arbetaren har jag med två texter: "De är vakna när vi sover" som handlar om hemlöshet och "Edit vill bara att någon kommer" som handlar om vårdval.

"Vi som inte klättrar uppåt, vi sjunker på något sätt neråt även fast vi bara gör som förr, lever enkelt, jobbar, är arbetslösa ibland, betalar hyran, lagar maten till barnen, borstar av våra gamla vinterkappor för ännu en säsong"

Läs de gärna och lägg ett bokmärke på Verktygslådan i nya Arbetaren, det kommer att komma nya aktuella texter här varje vecka i ett samarbete med medlemmarna i Föreningen Arbetarskrivare.

De är vakna när vi sover

Edit vill bara att någon kommer

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tack, för att du lyfter fram det sårbara i den mänskliga existensen! Synliggör konsekvenserna av den borgerliga politiken, som genom skattesänkningar och privata vinstintressen inom välfärdsektorn,kört välfärdssamhället i botten.Hur människor som p.g.a ålderdom eller social utsatthet inte längre får sina elementära mänskliga behov tillgodosedda.Hur motsättningen mellan kapitalets intressen av vinster och välfärdsarbetarnas intresse att få tid för att kunna göra ett tillräckligt gott arbete skärps samtidigt som arbetsrätten alltmer urholkas.

En förälder, som vuxit upp i ett kollektivistiskt samhälle och uppfostrat sina barn att dela med sig av det som finns, berättade för mig, att sonens lärare såg sonens generositet som ett problembeteende.Läraren förklarade för föräldern att i ett individualistiskt konkurrenssamhälle som det svenska måste barnen lära sig att tänka på sig själv först.Som tur var blev föräldern inte svaret skyldig.

Gunilla

Jane Morén sa...

Gunilla! Stort tack för fin respons och dina egna synpunkter och sammanfattning av precis det samhälle som borgarna skapat. Jag tänker länge på dina rader om ett generöst beteende kontra att fostras till att ständig konkurrera och roffa åt sig för egen vinning.

Granne med potatisodlaren sa...

Jane, god fortsättning. Om du går till min blogg har du en liten utmärkelse att hämta.

Jane Morén sa...

Tack så mycket Eva!