söndag 8 januari 2012

15 januari sista dag söka Arbetarskrivares stipendium

Hög tid skicka texter till Arbetarskrivares årliga stipendium

Hoppas ni skrivit mycket under julen. Den 15 januari är nämligen sista dag är sista inlämningsdag för att vara med och söka årets stipendium.

Föreningen Arbetarskrivare delar sedan 1995 ut ett litterärt stipendium till någon lovande skribent som ännu inte publicerat sig i bokform. Priset kallades tidigare Fem Unga-stipendiet men bytte namn till Arbetarskrivares stipendium. Inriktningen är att belöna en icke etablerad författare för att inspirera till en fortsättning i föreningens anda. Det vill säga ett skrivande med utgångspunkt i arbetet med ett underifrånperspektiv och för att utveckla den svenska arbetarlitteraturen. Namnbytet på stipendiet innebär att åldern hos den sökande inte längre spelar någon roll utan enbart den litterära skaparkraften.

Priset är på 5000 kr och delas ut på föreningens årsmöte.

Om vinnaren inte är medlem i föreningen får personen ett medlemskap under ett år som extra belöning.

Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med enkelt radavstånd. Stipendiekommittén önskar texter som skildrar dagens samhälle, arbetsliv och sociala sammanhang.

Läs mer om hur du anmäler dig på Föreningen Arbetarskrivares blogg

Inga kommentarer: