torsdag 4 november 2010

Kontrollera den lille men inte den store

Att det råder stor arbetslöshet, om det råder ingen tvekan. Vad betyder det? Jo det betyder att det finns fler sökanden än det finns jobb. Vad ska man då göra åt dessa varelser som hamnat utanför? Jo först ska man tala om för dem att de ska passa sig. Bland annat passa tiden. (Jo det är sant jag har själv upplevt det på ett informationsmöte på AF för några år sedan). Om man sedan är 50 och redan passat tiden sedan man var sju år och började skolan, spelar ingen roll. Mallen är mallen och i den pressas alla ner. Ut kommer? Mos.

Människor som vet ända in i märgen att de tär, att de är till besvär. Många av dem bär tappert skulden man lagt i deras knä som en stor plaffig padda, några få protesterar.

Men vad sker då i kulisserna och i korridorerna runt de arbetslösa? MT, medlemstidningen för Kommunals sektion i Stockholm har vid flera tillfällen tagit sig ut till de arbetslösa i fas tre för att se efter. Vad händer? Ingenting. Man skulle kunna säga att oseriösa företag och organisationer kan lagerhålla arbetslösa under arbetstid mot en kostnad av 225 kronor per arbetslös skalle. Kontrollerar AF vilka de ger alla dessa miljoner i bidrag åt? Knappast, det verkar i MT:s undersökning helt ointresserade. Den arbetslöse kontrolleras däremot och i undersökningen framkommer bland annat att en ensamstående kvinna med småbarn riskerar bli av med all ersättning, även socialbidraget, för att hon inte kan ordna så att hon kan stå till förfogande helger och kvällar.

Läs själv i tidningen på sid 8-9 här

Inga kommentarer: